Goede Vrijdag; dienst – voorganger: Br. A. de Rover