Eerste indruk

Wie een bijeenkomst van De Ontmoeting binnenloopt, wordt verrast door de gastvrijheid en laagdrempeligheid. We staan bekend om onze open houding en sfeer!

Geen ongeschreven regels over kleding of vaste zitplaatsen, maar een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar er naar elkaar wordt omgezien. Tijdens de koffie, die na iedere ochtenddienst met elkaar gedronken wordt, zal al snel een gesprek worden aangeknoopt. Maar De Ontmoeting is meer dan alleen kerkdiensten. Voor iedereen, van jong tot oud, is er genoeg te doen om uiting te geven aan je geloof. In kringen bijvoorbeeld, maar ook jeugdverenigingen, activiteiten met andere kerken en hulpacties.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. Iedere zondagmorgen om 10 uur is er een dienst en de zondagmiddagen worden afwisselend ingevuld met allerlei bijeenkomsten voor bijvoorbeeld jonge gezinnen, jeugd of ouderen.

 

Onze focuspunten

Hart voor het evangelie

Dat betekent dat we God steeds meer willen leren kennen, dat we ons willen laten voeden door Jezus en dat we een bezielde kerk willen zijn waarin de Geest aan het werk is.

Hart om te dienen

Wij geloven dat God zijn kerk bouwt door de generaties heen, daarom ondersteunen we gezinnen en geloofsopvoeders in onze gemeente, want we willen als gemeente kerk zijn voor alle generaties.

Hart voor de nieuwe generatie

Wij volgen hierin het voorbeeld van Jezus. We dienen elkaar in de gemeente en we willen de samenleving dienen.

Inwoners

Gemeenteleden

Kringen

Redder

Over ons – Wie we zijn

Wij zijn De Ontmoeting in Zaltbommel. Een enthousiaste kerk die sinds 1 mei 2023 hoort bij de Nederlandse Gereformeerde Kerken (voorheen Geref. Kerk Vrijgemaakt), met een hart voor God, elkaar en de stad Zaltbommel. Dat zie je ook terug in onze activiteiten. Geloof delen krijgt daarin een belangrijke plek; met elkaar (via het jaarthema), maar ook met anderen tot over dorps- en landsgrenzen heen!

Hulp en meeleven
Naast onze diensten op zondag vormen kringen het hart van onze gemeente. In de kringen, doen we Bijbelstudie of hebben het gezellig met elkaar. Zo willen we met elkaar meeleven, voor elkaar bidden en elkaar ook praktische hulp bieden.

Over ons – Wat we geloven

Wij geloven dat God in Jezus zelf mens werd en naar de aarde kwam om de mensen te rood van de dood, het kwaad en de duivel. Deze redding kan een mens niet verdienen, maar geeft God aan iedereen die gelooft dat hij die redding nodig heeft. Dat wordt genade genoemd, een kernwoord van ons geloof. Iedereen die vanuit die genade leeft, gaat door het werk van de Heilige Geest steeds meer leven zoals God het bedoeld heeft.

Liefde voor elkaar
Als gemeente van Jezus Christus zijn wij door Gods liefde. In Jezus’ verlossingswerk zien wij Zijn liefde voor de mensen tot uiting komen. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen. Onze gemeente is onderdeel van het kerkverband ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ in Nederland. Dit kerkverband, waarin Jezus en de Bijbel centraal staan, bestaat uit zo’n 320 lokale kerken in heel Nederland en is ontstaan ​​uit een gereformeerde traditie.

Over ons – Kerk voor jong en oud

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 250 leden met veel (jonge) gezinnen en ouderen. We willen graag een open en gastvrije kerk zijn, waar je je snel thuis voelt. Elke zondag komen we tenminste één keer bij elkaar. Tijdens onze bijeenkomsten lezen we uit de Bijbel en is er een overdenking, meestal rond een speciaal thema. Ook zingen we liederen, begeleid met een piano, fluit en gitaar. (Voor de kinderen is er een eigen programma.) Na elke morgendienst drinken we samen koffie.

Kinderen 4-12 jaar:
In onze gemeente nemen kinderen een onmisbare plek in. We vinden het belangrijk dat zij zich thuis voelen in de kerk. Voor de basisschoolkinderen is er Kring Kiezelsteen. Tijdens de dienst komen ze samen en wordt er stil gestaan bij een bijbelgedeelte of bijbels thema en wordt een verwerking of spel gedaan met de kinderen wat aansluit bij het thema. Zo kunnen zij, in hun eigen tempo en ‘taal’, ontdekken wie Jezus is en wat het christelijk geloof inhoudt.

Jongeren 12-16 jaar:
Onze gemeente zorgt voor een fijne thuisbasis voor jongeren; een veilige plek waar ze zichzelf en hun geloof kunnen ontdekken. En waar ook volop ruimte is voor fun en gezelligheid, samen met leeftijdsgenoten. Speciaal voor jongeren organiseren we bijbelklassen (catechisatie),  jeugdclub en is er een jongerenwerker, die met ze aan de slag gaat. Op de jeugdclub worden allerlei onderwerpen behandeld die de jongeren aanspreken, met daarbij links naar de Bijbel. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd op een jeugdclubavond, zoals bowlen, schaatsen of spelletjes doen. Ieder jaar wordt er een kamp georganiseerd. Onder begeleiding van bekwame leiders worden hier leuke, maar ook opbouwende activiteiten gedaan. Zo kunnen ze meer leren over God en kunnen ze ook leren om samen bezig te zijn.

Jongeren 16+:
Vanaf 16 jaar is er de jeugdvereniging. De jeugdvereniging komt om de week op zondagavond bij elkaar. De inhoud van deze avonden variëren van gezellig samenzijn in een informele sfeer tot diepe gesprekken over het geloof. Om onze jongeren te leren wie God is en wat wij geloven wordt hier ook onderwijs over gegeven door middel van catechisatie.

Volwassenen:
Een groot deel van onze gemeente bestaat uit volwassenen. Ook voor hen zijn er diverse activiteiten waarmee we geloofsgroei en de onderlinge band willen stimuleren. Zo zijn er bijbelkringen en gebedsgroepen. Ook zijn er speciale activiteiten voor senioren: 1 keer per maand komen zij een ochtend bij elkaar om bij te praten of een spelletje te spelen.

Waarom bij een gemeente horen?

Waarom zou je niet helemaal op jezelf blijven als christen? Het lijkt aantrekkelijk: je hebt maar één leider nodig als christen, en dat is: Jezus. Je kunt met Hem in contact blijven door te bidden, dus: waarom nog een gemeente?

Dat is, omdat Jezus zelf ons aanspoort om elkaar op te zoeken, elkaar vast te houden en elkaar te helpen, zolang we hier samen zijn. Hij maakt dit duidelijk met een vergelijking: je weet hoe een menselijk lichaam veel delen heeft, van hoofd tot teen, en van spieren en bloed tot zenuwcellen. Alleen als het compleet is, kan het lichaam goed functioneren. Zo is het met de christelijke gemeente: christenen horen met elkaar verbonden te zijn in gemeenten. Dit is zo mooi, zegt Jezus, dat ik de gemeente: mijn lichaam noem. Mijn lichaam op aarde!

Vragen hierover worden besproken op deze website.

Alpha cursus

Wil je eerst meer weten over het geloof, dan is een Alpha-cursus een goede optie! Deze worden door heel Nederland gegeven. Klik op de knop om de dichtsbijzijnde cursus te vinden.
alpha_cursus